TOPLICA TRUFFLES: Visnjicka 32, 18400 Prokuplje
TELEFON: +381 66 261 182